logo školky

Pro rodiče

Denní režim

 

06.30–08.00 – příchod dětí do MŠ, spontánní činnosti, tvořivé hry dětí, ranní kruh, individuální práce.

od 7.00 – jsou v provozu všechny třídy, kde děti pokračují ve hrách a činnostech dle výběru dětí a ve skupinové, individuální a vzdělávací činnosti

08.00–08.30 – cvičení

08.30–09.30 – svačina, řízená činnost

09.30–11.30 – pobyt venku, kulturní akce, výlety apod.

11.30–12.00 – oběd, příprava na odpočinek

12.00–13.00 – četba, odpočinek

13.00–14.00 – průběžné vstávání dle potřeb dětí, individuální práce, klidné hry

14.00–14.30 – svačina

14.30–16.00 – spontánní hry dětí, možnost dokončení dopolední činnosti, pobyt venku, individuální práce

16.00 – děti přecházejí do jedné třídy k tomu určené

16.00–16.30 – spontánní a společné hry dle přání dětí

Zájmové aktivity

Keramika Výtvarka Tanečky
keramika vv tančky
Angličtina Mluvení Flétna
aj mluveni fletna
Pěvecký sbor Skřivánek MDS  
pevecky sbor Skrivanek MDS  

pěvecký sbor Skřivánek – p. Pokorná

Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ probíhá elektronicky v měsíci květnu na adrese zapisdoms.mestojablonec.cz.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria k přijetí do MŠ:

  1. předškolák šestiletý a starší s odkladem školní docházky 480 bodů
  2. předškolák pětiletý 460 bodů
  3. dítě čtyřleté (k 31. 8. daného roku) 440 bodů
  4. dítě tříleté (k 31. 8. daného roku) 400 bodů
  5. dítě tříleté (od 1. 9. do 31.12. daného roku) 350 bodů
  6. dítě dvouleté 0 bodů
  1. trvalý pobyt na území města Jablonec nad Nisou 300 bodů
  2. trvalý pobyt mimo město Jablonec nad Nisou 0 bodů
  1. sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do 31.8., a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ a bude ji navštěvovat o po 1.9. kam podáváte přihlášku 106 bodů

Pokud nemá dítě travlý pobyt ani pobyt na území města Jablonce nad Nisou, může být přijato do MŠ pouze v případě volné kapacity MŠ.

O zařazení přijatých dětí do konkrétních tříd rozhoduje ředitelka školy.

Co potřebuji k zápisu:

vyplněnou elektronickou žádost

potvrzení lékaře o očkování (formulář ke stažení v dokumentech nebo možno vyzvednout v MŠ osobně)

dítě k zápisu s sebou

Podrobné informace o půběhu zápisu naleznete na adrese zapisdoms.mestojablonec.cz

V případě nejasností kontaktujte ředitelku MŠ +420 734 441 722.

STRAVNÉ  A  POBYTNÉ  2023 - 2024

Cena stravného:

Věk dítětepolodenní stravnécelodenní stravné
3–6 let33,- Kč/den (měsíční záloha 660,-)41,- Kč/den (měsíční záloha 820,-)
7–10 let37,- Kč/den (měsíční záloha 740,-)45,- Kč/den (měsíční záloha 900,-)

Cena pobytného:      600,-Kč/měs.

- neplatí předškoláci.

Placení stravného:

platba zálohy na účet 43-6364340257/0100 s přiděleným variabilním symbolem 1. dne v měsíci. Zálohu tvoří stravné + pobytné. Rodiče sourozenců můžou platit jednou částkou s v.s. mladšího sourozence.

Pokud rodiče neuhradí platbu do stanoveného dne, nebude dítě přijato do mateřské školy.

Odhlašování stravného:

1. celodenní – den předem a nejdéle v den nepřítomnosti dítěte do 8.00 hod.

2. odpolední svačina – při příchodu dítěte do MŠ

Neodhlášená strava je dítěti účtována, nelze poskytovat dětem stravu v době absence.

Přídavky jídel: dle možnosti, kuchařky musí dodržovat normy.

Provozní doba školní jídelny:                6.30–15.00 hod.

Pracovní doba vedoucí stravování:       Po, Út, St, Pá: 6.00–10.00 hod. a Čt 12.00–16.00 hod.

tel. +420 734 441 720, +420 732 654 292

Stížnosti a připomínky ke stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny a ředitelka.