logo školky

Pro rodiče

Denní režim

Fotka školní režim 1Fotka školní režim 2Fotka školní režim 3Fotka školní režim 4

06.30–08.00 – příchod dětí do MŠ, spontánní činnosti, tvořivé hry dětí, ranní kruh, individuální práce.

do 7.00 – se scházíme v jedné tomu určené třídě

od 7.00 – jsou v provozu ostatní třídy, kde děti pokračují ve hrách a činnostech dle výběru dětí, cvičení, skupinové, individuální a vzdělávací činnosti

08.00–09.00 – průběžná svačina, řízená činnost

09.30–11.30 – pobyt venku, kulturní akce, výlety apod.

11.30–12.00 – oběd, příprava na odpočinek

12.00–13.00 – četba, odpočinek

13.00–14.00 – průběžné vstávání dle potřeb dětí, individuální práce, klidné hry

14.00–14.30 – průběžná svačina

14.30–16.00 – spontánní hry dětí, možnost dokončení dopolední činnosti, pobyt venku, individuální práce

16.00 – děti přecházejí do jedné třídy tomu určené

16.00–16.30 – spontánní a společné hry dle přání dětí

Zájmové aktivity

výtvarka – Luďka, Eva H.

mluvení – Iva, Kristýna

keramika – Iveta K., Markéta

flétnička – Nikola

tanečky – Petra

angličtina – Hanka

pěvecký sboreček předškoláků –

pěvecký sbor Skřivánek – p. Pokorná

Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ probíhá většinou v měsíci květnu na příští školní rok. Přijímáme děti zpravidla od tří let věku, dle kritérií o přijetí:

Kritéria k přijetí do MŠ:

 1. předškolák:
  1. s bydlištěm v JBC + sourozenec v MŠ 24 bodů
  2. s bydlištěm v JBC 22 bodů
 2. 4leté dítě (k 31. 8. daného roku):
  1. bydliště Jablonec nad Nisou, 19 bodů
  2. bydliště Jablonec n. N., sourozenec v MŠ 21 bodů
 3. 3leté dítě (k 31. 8. daného roku):
  1. bydliště Jablonec nad Nisou 16 bodů
  2. bydliště Jablonec n. N., sourozenec v MŠ 18 bodů
 4. mladší (1. 9.–31. 12. daného roku):
  1. bydliště Jablonec nad Nisou 11 bodů
  2. bydliště Jablonec n. N., sourozenec v MŠ 13 bodů

Pokud se v MŠ uvolní místo v průběhu školního roku, může nastoupit nové dítě.

Co potřebuji k zápisu:

potvrzení lékaře o očkování (formulář ke stažení v dokumentech nebo možno vyzvednout v MŠ osobně)

dítě k zápisu s sebou

STRAVNÉ  A  POBYTNÉ  2021 - 2022

Cena stravného:

Věk dítětepolodenní stravnécelodenní stravné
3–6 let33,- Kč/den (měsíční záloha 660,-)37,- Kč/den (měsíční záloha 740,-)
7–10 let41,- Kč/den (měsíční záloha 820,-)47,- Kč/den (měsíční záloha 900,-)

Cena pobytného:      600,-Kč/měs.

- neplatí předškoláci.

Placení stravného:

platba zálohy na účet 43-6364340257/0100 s přiděleným variabilním symbolem 1. dne v měsíci. Zálohu tvoří stravné + pobytné. Rodiče sourozenců můžou platit jednou částkou s v.s. mladšího sourozence.

Pokud rodiče neuhradí platbu do stanoveného dne, nebude dítě přijato do mateřské školy.

Odhlašování stravného:

1. celodenní – den předem a nejdéle v den nepřítomnosti dítěte do 8.00 hod.

2. odpolední svačina – při příchodu dítěte do MŠ

Neodhlášená strava je dítěti účtována, nelze poskytovat dětem stravu v době absence.

Přídavky jídel: dle možnosti, kuchařky musí dodržovat normy.

Provozní doba školní jídelny:                6.30–15.00 hod.

Pracovní doba vedoucí stravování:       Po, Út, St, Pá: 6.00–10.00 hod. a Čt 12.00–16.00 hod.

tel. +420 734 441 720, +420 732 654 292

Stížnosti a připomínky ke stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny a ředitelka.