logo školky

O školce

Mateřská škola Mšeňáček, Josefa Hory 31, vznikla v roce 1986. Je samostatným právním subjektem. Zřizovatelem je Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 467 51. Statutárním zástupcem školy je ředitelka.

Budova je patrová, pavilónová, zateplená, prostorná, velmi dobře vybavená. Každá třída je v jiném barevném provedení. Jednotlivé třídy poskytují dětem svým promyšleným uspořádáním dostatek soukromí i prostoru pro hru, tvořivé činnosti, experimentování, odpočinek i zábavu. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Ten splňuje současné nejmodernější požadavky a trendy, vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dále jsou ve třídách vhodné hračky, didaktické pomůcky a moderní informační technologie. V chodbě, která spojuje oba pavilóny je prostor pro výuku flétny, angličtiny a výtvarné výchovy. Je zde i keramická dílna s keramickou pecí. Prostory neustále vybavujeme a modernizujeme. Součástí MŠ je moderní kuchyně, která vaří podle zásad zdravého stravování.

Od ledna 2019 má Mateřská škola odloučené pracoviště na adrese Josefa Hory 33. Jedná se o jednu třídu s kapacitou 24 dětí. Barva třídy je oranžová. Třída je smíšená. Provoz, režim dne, školní řád i ŠVP je stejný jako na hlavní budově.

Výhodou prostorná zahrada s dostatkem zeleně, vybavená zahradním nábytkem, dřevěnými hracími prvky a lanovým centrem pro rozvoj pohybových aktivit dětí.

Škola je pětitřídní s kapacitou 120 dětí ve věku od 2 do 7 let. Všechny třídy jsou věkově smíšené - heterogenní.

Spolupracujeme se ZŠ Arbesova a Mozartova, Magistrátem města Jablonec nad Nisou, Pedagogicko - psychologickou poradnou Palackého, ekologickými centry Střevlík, Divizna, Český Ráj. Našimi partnery jsou rodiče, kteří se podílejí na programu MŠ, působí ve spolku Klubu rodičů a přátel při 28. MŠ. Mateřská škola je zařazena do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou /environmentální výchovu Mrkvička. Dále jsme zapojeni do projektů Malý zahradník, Děti na startu.

Z aktivit dětem nabízíme hraní s keramickou hlínou, seznámení s různými výtvarnými technikami, hry s angličtinou, základy tance, sportování v hale, hrátky se slovy, zpívání pro radost, pískání na flétničku. Tyto aktivity probíhají většinou po obědě pro děti, které nespí. Vedou je naše učitelky ze školky. Jednotlivé třídy navštěvují divadla,muzea, dílničky, výstavy, účastní se různých programů a podnikají výlety.

Naší filozofií je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Dále pracujeme podle vlastního ŠVP S přírodou jsem kamarád, tak ji chráním a mám ji rád.

Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30 hodin.

"VŠECHNY TŘÍDY BARVY MAJÍ, DĚTI SI V NICH RÁDY HRAJÍ."

Náš pedagogický sbor

Ředitelka školy

Bc. Eva Tuhá - Ředitelka školy

Bc. Eva Tuhá

"Mám ráda dny, kdy se něco děje. K mým zájmům patří sport, hudba, cestování, příroda, ráda si přečtu zajímavou knihu, nebo jdu do kina či divadla. Vše nové je pro mě výzvou."

Učitelka

Iveta Kořenská, DiS. - Učitelka

Iveta Kořenská, DiS.

"Mám ráda přírodu se vším, co nám nabízí. Proto ji hodně využívám, pobývám v ní, těším se z ní, snažím se žít tak, abych jí zbytečně neubližovala a k tomu se snažím vést i děti."

Učitelka

Mgr. Světlana Bartůňková - Učitelka

Mgr. Světlana Bartůňková

Děti a sport jsou mojí životní náplní.

Učitelka

 Mgr. Kateřina Balounová - Učitelka

Mgr. Kateřina Balounová

Každé dítě je jiné a každé potřebuje svůj čas a prostor. Baví mě být s dětmi a umožňovat jim růst.

Učitelka

Iva Flídrová - Učitelka

Iva Flídrová

"Všechno co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. Naslouchat, mluvit, neubližovat, rozdělit se, uklízet, hrát fér."

Učitelka

Bc. Hana Síbrtová - Učitelka

Bc. Hana Síbrtová

"Pracovat s dětmi znamená být ""tady a teď"" a to je pro mě v dnešní uspěchané době velký dar a radost. Dětem se snažím jít dobrým příkladem, růst s nimi, respektovat je a povzbuzovat . Věřím, že nejlepším učitelem je příroda a komu se nelení, tomu se zelení."

Učitelka

Dominika Tomišová - Učitelka

Dominika Tomišová

"Děti jsou mým nejvěrnějším zrcadlem. Dělají ze mě lepšího člověka."

Učitelka

Nikola Salabová - Učitelka

Nikola Salabová

"Nejdůležitější je neztratit dětskou fantazii a dětský pohled na svět. Proto je pro mě každé dítě učitelem."

Učitelka

Iveta Hasenkopfová - Učitelka

Iveta Hasenkopfová

"Úsměv nestojí nic, ale dává mnoho."

Učitelka

Eva Horušická - Učitelka

Eva Horušická

"Mám ráda dětičky a kytičky."

Učitelka

Vendula  Pavelková - Učitelka

Vendula Pavelková

"Snažím se být duhou v mračnu někoho jiného."

Učitelka

Helena Kudrnová - Učitelka

Helena Kudrnová

"Nejlepší je zdraví a štěstí mít a s veselou dětskou myslí žít."

Asistentka pedagoga

Jana Sodomková - Asistentka pedagoga

Jana Sodomková

Školka je pro mě místo setkání dětského a dospělého světa. Pokaždé se těším, že mě děti pustí do jejich světa, a já se jim na oplátku budu snažit pomoci ve světě dospělých.

Asistentka pedagoga

Lenka Hanvaldová - Asistentka pedagoga

Lenka Hanvaldová

"Škola je chrámem výchovy a proto nejvíce nezbedností natropí děti ve škole."

Vedoucí stravování

Michaela Svobodová - Vedoucí stravování

Michaela Svobodová

"Pokud máš v životě štěstí, máš vše. Děti jsou mé štěstí"

Kuchařka

Iveta Štěpařová - Kuchařka

Iveta Štěpařová

"Mám radost, když dětem chutná a jsou spokojené."

Kuchařka

Marta Ritschlelová - Kuchařka

Marta Ritschlelová

"Odměním tě úsměvem, když je talíř vyjeden."

Školnice

Evelína Muchová - Školnice

Evelína Muchová

"Dětství je krásné a tajemné. V každém z nás je kousek dítěte. Mám ráda výlety a kino."

Uklizečka

Pavla Svolinská - Uklizečka

Pavla Svolinská

"Život není to, co chceme, ale to, co máme."

Školnice

Táňa Kohoutková - Školnice

Táňa Kohoutková

"Děti jsou obrazem v zrcadle svých rodičů. Tak se chovejme tak, abychom se nemuseli stydět se do toho zrcadla podívat."

Září

třídní schůzky

schůzka výboru KRPDŠ

stopovaná

cvičení v hale

Říjen

dýňování

Listopad

třídní konzultace s rodiči předškoláků

vánoční dílna

Prosinec

Mikulášská nadílka

přednáška s pracovníkem z PPP

vánoční zpívání

 

Leden

lyžařská školička

třídní konzultace s rodiči prostředňáků

Únor

karneval

třídní konzultace s rodiči malých dětí

Březen

velikonoční dílna pro celou rodinu

velikonoční výstava

hledání velikonočního zajíce

Duben

hledání Velikonočního zajíce

pálení čarodějnic

zábavný týden školní zralosti

Květen

maminky se baví

škola v přírodě

Červen

dny dětem

rafty

Den otců

školní výlet

rozloučení se školáky

Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček Zahrada MŠ Mšeňáček